Restaurantes Barceloneta

Carpe Diem Lounge Club (CDLC)

Imagen de Carpe Diem Lounge Club (CDLC)
Restaurantes asiáticos
Barceloneta
Precio medio 34€ - 10% dto

Rangoli

Imagen de Rangoli
Cocina hindú
Barceloneta
Precio medio 25€ - 30% dto

Can Solé

Imagen de Can Solé
Restaurantes catalanes
Barceloneta
Precio medio 30€

Sal Cafe

Imagen de Sal Cafe
Cocina mediterránea
Barceloneta
Precio medio 25€

Hispano Restaurante Marisquería

Imagen de Hispano Restaurante Marisquería
Marisquerías
Barceloneta
Precio medio 25€

Salamanca (Almirall Cervera)

Imagen de Salamanca (Almirall Cervera)
Cocina mediterránea
Barceloneta
Precio medio 40€

Bodega La Peninsular

Imagen de Bodega La Peninsular
Bodegas
Barceloneta

Can Manel

Imagen de Can Manel
Cocina mediterránea
Barceloneta

Cavamar

Imagen de Cavamar
Tapas
Barceloneta

Bitacora

Imagen de Bitacora
Tapas
Barceloneta

El Vaso de Oro

Imagen de El Vaso de Oro
Tapas
Barceloneta

Casa Ricardo

Imagen de Casa Ricardo
Bares
Barceloneta