Restaurantes Barceloneta

Carpe Diem Lounge Club (CDLC)

Imagen de Carpe Diem Lounge Club (CDLC)
Restaurantes asiáticos
Barceloneta
Precio medio 34€ - 10% dto

Negro Carbón

Imagen de Negro Carbón
Restaurantes argentinos
Barceloneta

Rangoli

Imagen de Rangoli
Cocina hindú
Barceloneta
Precio medio 25€ - 50% dto

Can Solé

Imagen de Can Solé
Restaurantes catalanes
Barceloneta
Precio medio 30€

Sal Cafe

Imagen de Sal Cafe
Cocina mediterránea
Barceloneta
Precio medio 30€

Hispano Restaurante Marisquería

Imagen de Hispano Restaurante Marisquería
Marisquerías
Barceloneta
Precio medio 25€

Salamanca (Almirall Cervera)

Imagen de Salamanca (Almirall Cervera)
Cocina mediterránea
Barceloneta

Restaurante Toc de Mar

Imagen de Restaurante Toc de Mar
Cocina mediterránea
Barceloneta

Xup Xup Restaurant

Imagen de Xup Xup Restaurant
Cocina mediterránea
Barceloneta

Arenal

Imagen de Arenal
Arrocerías
Barceloneta

Can Manel

Imagen de Can Manel
Cocina mediterránea
Barceloneta

Casa Ricardo

Imagen de Casa Ricardo
Bares
Barceloneta